درختچه زیبا


درختچه بن سای مینیاتوری (آپارتمانی) چنانچه هرنوع درختچه آپارتمانی در سایزهای گوناگون مدنظردارید و در لیست موجود نمیباشد نام و مشخصات درخت ویا درختچه و حتی نهال موردنظر خودرا در بخش خدمات سفارشی درخواست دهید تا در اسرع وقت با هماهنگی قبلی دریافت نمایید. 6,000 تومان